Vankerckhoven te Evere & Hanssens te Schaarbeek
#1
Beste collega-genealogen,

Ik ben op zoek naar de geboortedatum en de ouders (met hun geboorteplaats) van Vankerckhoven Jan Baptist °ca 1876 te Evere & Hanssens Maria Barbara °ca 1876 te Schaarbeek.

Zij zijn de ouders van mijn maternele overgrootvader Vankerckhoven Henri °02-02-1905 te Evere.

Hun oudste kind werd geboren op 05-02-1900 te Evere dus ik vermoed dat ze getrouwd zijn rond 1899 in Evere of Schaarbeek.
Met de gegevens uit hun huwelijksakte zou ik ook al geholpen zijn.

Op de website van het Rijksarchief en de website van familysearch vind ik niets terug uit de periode 1870-1899 betreffende de benodigde aktes.

Ik kan mij persoonlijk spijtig genoeg niet verplaatsen naar de betreffende gemeentes of de rijksarchieven waardoor ik hoop via deze weg een volgend aanknopingspunt te vinden.

Ik dank jullie reeds van harte op voorhand.


Met vriendelijke groeten,
Bockstaele Gabriëlle
Antwoord
#2
Ik heb vandaag in het archief de twee geboorteakten voor u opgezocht en overgeschreven.

Joannes Baptista Vankerckhoven is geboren op 20-02-1876 te Evere (geboorteakte nr. 18):
Ten jare duizend achthonderd zes en zeventig, den een en twintigsten Februari ten vijf ure 's avonds, is voor Ons Edouard Stuckens Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Evere, Arrondissement Brussel, provincie Braband, verschenen Franciscus Vankerckhoven, oud twee en viertig jaren, beroep landbouwer geboortig van Schaerbeek wonende te Evere Oude Heuvelsche baan die ons een kind van het mannelijk geslacht vertoond heeft, welk hij verklaard heeft geboren te zijn alhier gisteren ten zeven ure 's avonds van hem verklaarder en van zijne huisvrouw Paulina Verboogen, oud een en veertig jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Everen, en aan welk kind hij verklaard heeft te willen geven de voornamen Joannes Baptista.
De voorzegde vertooning en verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Jan Baptista Van Assche, oud vijftig jaren, beroep landbouwer, wonende te Evere, en van Franciscus van Nerom, oud vijftig jaren, beroep herbergier, wonende te Evere.
En na hun den tegenwoordigen akt voorgelezen te hebben, hebben de deklaranten geteekend met ons.

Barbe Marie Hanssens is geboren op 25-12-1875 te Schaarbeek (geboorteakte nr. 1133):
L'an mil huit cent soixante-quinze, le vingt-huit du mois de Décembre, à onze heures du matin par devant Nous Ernest Guillaume Laude, Echevin délégué Officier de l'etat-civil de la commune de Schaerbeek, arondissement de Bruxelles, province de Brabant, est comparu Pierre Hanssens, âgé de quarante et un ans, cultivateur, né à Evere, domicilié à Schaerbeek,
lequel nous a exhibé un enfant du sexe féminin, qu'il a déclaré être né le vingt cinq Décembre courant à sept heures du soir, en son domicile chaussée d'Haecht, numero quatre cent soixante dix sept, de lui comparant et de son épouse Thérèse Anneessens, âgée de trent cinq ans, cultivatrice, née à Schaerbeek;
à laquelle enfant il a donné les prénoms de Barbe Marie.
Lesdites présentation et réclamations faites en présence d'Edouard Joseph Denaeyer, âgé de vingt neuf ans, employé, domicilié à Schaerbeek, et de Charles De la Rocca, âgé de vingt cinq ans, employé, domicilié à Schaerbeek.
Et après qu'il leur a été donné lecture du présent acte, ils ont signé avec nous.

In de 10-jarige tafels vond ik ook de huwelijken van de ouders terug:
Franciscus Vankerckhoven en Paulina Verboogen zijn gehuwd in 1855 in Evere (akte 2).
Pierre Hanssens en Thérèse Anneessens zijn gehuwd in 1861 in Schaerbeek (akte 10).

1855 en 1861 zijn wel digitaal beschikbaar dacht ik. Ik hoop dat u nu verder kan.
Antwoord
#3
Beste Lieve,

Ik dank u zéér vriendelijk voor deze grote hulp.
Vóór 1870 is alles digitaal beschikbaar dus dit was echt het aanknopingspunt waar ik al héél lang naar zocht.
In de gemeentes Evere en Schaarbeek houden ze mij nu al 6 maanden aan het lijntje dus ik kan u echt niet voldoende bedanken.

Als ik ooit een wederdienst kan doen zal ik zeker niet aarzelen.


Met vriendelijke groeten,
Bockstaele Gabriëlle
Antwoord
#4
5-sterren service! :-)
Antwoord