Huygens-Boot in Antwerpen
#1
Allen,
Sinds kort heb ik ontdekt dat onder mijn voorouders Catharina Huygens voorkomt, die uit Antwerpen of Terheijden (bij Breda te NL) zou stammen. Ik geef de gegevens weer tot zover ik ze nu weet:

De aanleiding om mijn onderzoek te doen is een vermelding in het archief van Grave (in NL) en van de Raad van Brabant dat Catharina Huygens als grootmoeder van de kinderen van Frans (Francois) Flemingh en Catharina de Bie een proces voert tegen Anna de Quay, weduwe van Joost (Justus) Flemingh. Anna de Quay was de tweede vrouw van Joost Flemingh. Zijn eerste vrouw (huwelijksinschrijving Nijmegen NH in 1599) en moeder van de genoemde Frans Flemingh was Elisabeth Wolffs uit Grave.

Op een bepaald moment loopt deze kwestie zo hoog op, dat haar Catharina’s zoon Willem/Guillaume de Bie aan de bekende Constantijn Huygens vraagt om zich voor zijn moeder in te spannen. In de aanhef van Willem’s brief hierover noemt hij Constantijn “cousin”. Catharina Huygens stuurt ook zelf in 1646 een brief aan Constantijn en noemt hem ook “cousin”. Deze brieven komen voor in de gedigitaliseerde briefwisseling van Constantijn Huygens.

Over de relatie tussen de families De Bie en Huygens wordt geschreven in een Spaans boek uitgegeven door het Instituto  „Salazar Y Castro” C.S.I.C. en geschreven door Vicente de Cadenas Y Vicent. De titel van dit boek is Caballeros de la orden de calatrava que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII. De voorouders van Alberto Francisco [de] Bie worden hierin beschreven. Ik citeer er het relevante onderdeel uit over zijn overgrootvader Guillermo/Willem de Bie, hijo de Elìas y de Cornelia Comperis. Gregier de finanzas de S.M., P.N.R.C. en Balbastro el 10 de febrero de 1626 en que alaba su nobleza, dice era descendiente de Guillermo Bie, escudero Mayor de la duquensa de Baviera, y le da titulo de „caballero” […] Contrato matrimonial el 21 de mayo de 1608 Catalina Huygaes, hija de Gerardo Huygaes y de Catalina Boot.
[deel II over jaren 1716-1750 Numers 224-409 Madrid Hidalguia 1987 p52-53]

Ook Jonathan Israel schreef over de verwantschap Huygens-de Bie in zijn boek The Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-1661. Ik citeer van p. 351 waar De Bie voorkomt als aangezochte bemiddelaar in staatskwesties: Melo’s first choice of intermediary was Willem de Bye secretary of finance at Brussels, who was “usually employed on such missions owing to his wife being a relative of Huygens the secretary and confidence of the prince.” (negacion secreta, 229)

Uit bovenstaande wordt de relatie de Bie-Huygens duidelijk. Waar ik nog naar zoek is gegevens over de ouders van Catharina Huygens: Catharina Boot en Gerard Huygens. Uit dit echtpaar wordt ook Regnaldo (ook Rinaldo of Reinier) Huygens (ook Hugens) geboren, een man die actief in het Antwerpse bestuur is geweest. Echter wordt de vader bij hem Michiel Hu[y]gens genoemd.

Een bron hiervoor is de Geslagtl-lyste der nakomelingen van den vermaarden Christoffel Plantin (Antwerpen 1858) p 258 onder de staak A.76, ik citeer:
Elisabeth Moerentorf, gedoopt in de Cathedrale, zuyd quartier, den 2 April 1617, jongste dogter van Joannes Mourentorf en van vrouwe Maria De Sweert, hier voor A. 5. 
Trouwde in Cathedrale, ook zuyd, den 6 Mey 1655, met Michaël Hughens, gedoopt in de zelve kerk, den 15 Mey 1608, zoon van Renaldus Hughens, Rentmeester en Tresorier dezer Stad, ook gedoopt in O. L. V. kerk, alhier, den 25 December 1580, (zoon van Michaël Hughens en van vrouwe Catharina Boot) en van vrouwe Maria Dyck, dogter van Adrianus Dyck, Greffier dezer Stad, en van vrouwe Maria De Schot. De getuygen van dit houwelyk waren D. Balthazar Moerentorf en D. Joannes De la Flie. 
De genoemde doop in 1580 heb ik niet kunnen vinden.

Een andere bron is   Het familiearchief de Bergeyck, inventaris van de bescheiden uit het deelarchief Goubau (Volume II) Verhandeling aangeboden door Carine Goossens tot het verkrijgen van de graag van gediplomeerde in de gespecialiseerde studies archivistiek en hedendaags documentatiebeheer in het academiejaar 2001-2002, vrije universiteit Brussel. In de genealogie op p. 194 onder D.1.7.3. komt voor Maria Goubau gedoopt in Antwerpen op 17 maart 1573, gestorven op 25 augustus 1605, gehuwd Reinier Hugens, op 23 november 1603 in Antwerpen (geboren in 1583 en gestorven op 8 januari 1633 in Antwerpen, zoon van Michael Hugens en Catharina Boot).

Het moge duidelijk zijn dat de gegevens richtinggevend zijn en nog niet volledig. In de doopboeken van Antwerpen kom ik Reginald/Rinaldo/Renaldus/Reinier niet als dopeling tegen. Hij zou ook in Terheijden of Breda kunnen zijn gedoopt. Of in Napels (zie verderop).

In de Antwerpse doopboeken kom ik gegevens tegen die de relatie Huygens-Boot bevestigen.
Om te beginnen de huwelijken van Reginald Hugens:
1] Reijnier Hugens (nr* met Michiel Boot) op 23-09-1603 met Juffr Maria Goubouw (nr* met Alexander Gobouw)
2] Reijnaldus Hughens  (nr* met Michiel Boot schepen deser stad) op 29-04-1607 met Juffr Maria Dijck (nr* met Adriaen Dijc greffier deser stad)
Uit het tweede huwelijk worden de volgende kinderen gedoopt:
15-05-1608 Michiel getuigen: sr Michiel Boot schepen deser stad, Juffr Maria Schet
22-08-1609 Maria getuigen Alexander Gobouw, Cristina Boot weduwe wijlen Passchier Decker 
09-11-1610 Adrianus getuigen: sr Adriaen Dijck, Magdalena Gobouw
25-11-1611 Carolus getuigen: Joes Jacobeus, Anna Bourgeois
07-01-1613 Jaspar getuigen:  Ja’d van der Eijcken, Catharina Hugens

De term nr (noster) bij de huwelijksinschrijving suggereert dat dat de betreffende persoon tot de parochie van de kerk behoort. Ik heb dit gegeven echter nog niet kunnen verzilveren.

Catharina Huygens trouwt in Antwerpen met Willem (Guillelmus) de Bie op 21-05-1608 OLV (otr 26-04 st Jacob). Zij wordt ook geassisteerd door Michiel Boot.
Hun kinderen zijn:
Guillelmus ~22-02-1609 Antwerpen getuigen: sr Elias de Bie, Juffrou Catharina Boot
Elias ~09-09-1610 Antwerpen getuigen: sr Regnaldo Hugens en Juffrau Cornelia Comperis 
Catharina ~03-02-1612 Antwerpen getuigen: sr Michiel Boot, Juffrouwe Agnes Pinsen i.n.v. vrouwe Catharina de Coutreau
Christina ~17-12-1613 Antwerpen getuigen: Antoni Ostiende namens Justeau de Rustico, Juffrouwe Christina Boot
Jacques …
Francois …
Albert ~25-03-1621 Brussel getuigen: Joes Gobau en Maria Dijck
Isabella Clara ~25-08-1623 Brussel getuigen: Claudius Soignies sr de Coppignies, Theresa de Arra y Polza n. serenissima infanta
Carolus Alexander ~10-01-1625 Brussel getuigen: Carolus Comperis en Anna Huyghens

Nog een bron zijn de vestbrieven van Terheijden die ik op 
https://archief-klein.nl/nederland/terhe...20632-643/ aantrof.

Op p. 268 staat het volgende: GAB (Breda) vestbrieven Terheijden R 642 f.46v, 12-10-1627
Quam Sr. Geraert van Arendonck schepen der stad van Breda, als gemachtigde i.n.v. Sr. Peter Pasqual de Deckere en van Renaldo Huygens ingesetenen der stad van Antwerpen als rechtelijke momboiren van de kinderen van wijlen Michiel Boot schepen en tresorier was van Antwerpen, vervangende heer Chaerles de Bourgen… hun mede momboir (proc te Antwerpen voor not. Lenaerd van halle 01-07-1627) Hebben krachtens voorn. procratie verkocht aan mr. Mathijs van den Kerckhove en juffr. Wilhelmyna van Ryen zijn huisvrouw een stede en erffenisse etc. gelegen in ter Heyden int dorp.

Peter Pasqual de Deckere is een zoon van Pascal de Deckere en Christina Boot. Christina is een zus van de al vaker vermelde Michiel Boot (Breda/Terheijden 1566-15-07-1619 Antwerpen). Het is dus niet zo gek om dan ook te veronderstellen dat Catharina Boot, de moeder van Renaldus en Catharina Hu[y]gens, een zus of in ieder geval een nauwe verwant is van Michiel Boot.

In het boek ”De nazomer van Antwerpens welvaart” van Roland Baetens staat een stamboom die dan zou moeten worden aangevuld. Het zou kunnen dat Michiel's zuster Catharina, die daar als gehuwd met Willem Bardick staat vermeld, een tweede huwelijk is aangegaan met een Hu[y]gens. De Bardick’s woonden in Napels voor de handel vanuit Antwerpen en Keulen. In de gegevens die ik daarover vind, wordt duidelijk dat Willem Bardick voor 1580 is overleden. Renaldus en Catharina Hu[y]gens zijn rond en na 1580 geboren. Zou dat een mogelijke link zijn? Een lastig iets om uit te vinden. Het zou wel de wat Italiaans klinkende naam Reginaldo en Rinaldo waaronder Renaldus voorkomt kunnen verklaren.

Mijn meest prangende vraag is of iemand iets meer weet over de relatie tussen Catharina Boot en Gerard of Michiel Hu[y]gens aan het eind van de 16e eeuw. Daarnaast zijn aanvullingen op bovenstaande erg welkom en ben ik graag bereid om verdere gegevens over het nageslacht van bovengenoemde personen te delen.

Eduard van Vloten, Arnhem NL
Antwoord