Nijverheidsteken Eerste en Tweede Klas
#1
Wie kan er mij vertellen wat een Nijverheidsteken is?  Wat is het verschil tussen eerste en tweede klas? Waar kan ik er misschien een voorstelling van vinden?

Kristine
Antwoord
#2
Dat is een arbeids-ereteken. Er zijn er twee van, m.n. Nijverheidsmedaille en Landbouwmedaille. Er staat een bijenkorf op afgebeeld die de naarstigheid en toegeweidheid van de werknemer/landbouwer moet voorstellen.

De Eretekens van de Arbeid hebben als doel de werknemers te eren en belonen omwille van hun kennis, talent, toewijding en vaardigheden bij de uitoefening van hun werk. Er bestaan twee types: 1ste en 2de klasse.
Het Ereteken van de Arbeid tweede klasse wordt toegekend aan werknemers die 25 jaar arbeidsprestaties kunnen bewijzen. Met arbeidsprestaties worden gelijkgesteld: de arbeidsonderbrekingen wegens ziekte, de periodes van werkloosheid en werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een samengevoegde duur van ten hoogste vijf jaar, en de militaire dienstplicht.
Het Ereteken van de Arbeid eerste klasse kan worden verleend aan werknemers, voor zover zij arbeidsprestaties over een periode van 30 jaar kunnen bewijzen.
Ambachtslieden komen in aanmerking voor een ereteken eerste klasse na 20 jaar als zelfstandige in België, te rekenen vanaf de leeftijd van 21 jaar.
Het Ereteken van de Arbeid eerste klasse kan postuum worden verleend aan alle categorieën werknemers (uit de privésector en de openbare sector – zowel vast benoemd als contractueel personeel) die het slachtoffer werden van arbeidsongevallen met dodelijke afloop, ongeacht hun leeftijd en nationaliteit.
Het ereteken wordt echter niet toegekend aan slachtoffers van ongevallen met dodelijke afloop op de weg van of naar het werk en aan de slachtoffers van opzettelijk veroorzaakte ongevallen.

Met andere woorden: als ge jaren zonder klagen hard labeur achter de rug hebt krijgt ge op voorspraak van uwe patron die zelf nooit een vinger uitgestoken heeft geheel kosteloos zo'n medaille, tenzij ge de pech hebt om onderweg naar uw werk onder een tram terecht te komen.
Antwoord