Nieuwsbrief Familiekunde Brussel
#1
Bent u nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief van Familiekunde Brussel? Doe uzelf een cadeau en neem nu een abonnement. Het mooiste van al: het is helemaal gratis.

Met onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van onze activiteiten en van belangrijke gebeurtenissen op het vlak van de genealogie en aanverwante vakgebieden zoals erfgoed, heemkunde, bronbewerkingen, archieven…

Het werkgebied van Familiekunde Brussel strekt zich uit over het hele Brusselse hoofdstedelijke gewest (de zogenaamde “19 gemeenten”). Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.

Klik hier om u te abonneren op onze nieuwsbrief.
Antwoord