Reactie plaatsen 
Gezocht de ouders Franciscus van Teunenbroek Antwerpen
14/12/2018, 09:18
Bericht: #1
Gezocht de ouders Franciscus van Teunenbroek Antwerpen
Ik zoek de doop en ouders van Frans (Franciscus) van Teunenbroek.

Frans van Teunenbroek (Plaatsnijder) was getrouwd met Agnes van den Bogaert op 22-01-1683 in Antwerpen (Kerk Antwerpen Noord).

Francois van Theunenbroecken en Agnes Vanden Boogaerd, in aanwezigheid van messire R. Backx, plebaan alsook pastoor van de Nicolaas Parochie, krachtens de dispensatie in het huwelijk verenigd door Antonio Choliat afgeroepen in de gemeenschap

Ze kregen daar nog 1 kind Christophores Georgius 5-12-1683 Antwerpen (Noord) (Getuigen: Simon de Cleijn en Christphorus Goergij van den Bogaert en Maria Steenwinckel en Anna van den Bogaert.

Frans kreeg nog verdere kinderen in Amsterdam:
1 Antonius Teunenbroek ged. Rooms Katholiek op 17 jul 1686 te Amsterdam (getuige: Maria Jans).
2.Maria Laurentia Teunenbroek [ged. Rooms Katholiek op 25 jul 1687 te Amsterdam (getuige: Willem Sloot).
4.Paulus Teunenbroek ged. Rooms Katholiek op 5 dec 1688 te Amsterdam [getuige: Anna van den Bogaert).
5.Joannes Teunenbroek [ged. Rooms Katholiek op 4 jan 1690 te Amsterdam (getuige: Catharine Jans).
6.Anna Teunenbroek [ged. Rooms Katholiek op 25 nov 1692 te Amsterdam (getuige: Catharina Nachtegaels).
7.Paulus Teunenbroek [ged. Rooms Katholiek op 7 mei 1696 te Amsterdam (getuige: Anna Cam).

Frans zijn tweede huwelijk was met Magdalena Zacharias Lovendans op 20-11-1696
Amsterdam

Anna Catharina Teunenbroek [ged. Rooms Katholiek op 12 mei 1697 te (getuigen: Christoffel van den Boogaert en Anna Wesenaer (echtelieden).
Zacharias Teunenbroek [ged. Rooms Katholiek op 2 apr 1699 te Amsterdam
Zacharias Teunenbroeckged. Rooms Katholiek op 21 jun 1700 te Amsterdam

Frans van Teunenbroek is overleden op zee 23-10-1705. Hij wordt vermeldt in de
Calisregisters Amsterdam 1705.

Vermelding Akte:Frans van Teunenbroecq, plaatsnijder overleden op zee, heeft naegelaten
twee kinderen dogh geen middelen, soo als Magdaleentie Loovendaels de weduwe
verclaerde, sulx sij aen de - selve niets voor vaders erft konde bewijsen t welcq Jan jacobsz
van Teunenbroecq de grootvader getuijgde waerheijt te sijnden 23 october 1705 present de
heren Daniel Bernard, Br van Cattenbroeck weesmeester.

Als vader wordt genoemt in de Calisregister Jan Jacobs van Teunenbroecq.

Ik heb alle boeken van Amsterdam en Antwerpen nagekeken maar geen enkele Jan Jacob (of Joannis Jacobus) Teunenbroek te vinden.

Ik heb in Deurne en Borgerhout een Antonius van Teunenbroek gevonden die getrouwd was Met Maria Berendonck op 15-10-1645 Deurne. Ze kregen daar 1 kind een Joannes op 27-03-1646
Deurne (getuigen: Joes van Teunenbroeck en Agnes van Berendonck). In deze doopakte wordt de vader als Jois van Teunenbroeck vermeldt. Misschien is dit een verschrijving van de desbetreffende priester geweest.

Hier was dus een getuige Joes van Teunenbroek. Misschien is dit de vader van Franciscus van
Teunenbroek.

Verder geen kinderen uit dit huwelijk in Deurne gevonden. Wel vond ik nog een begraafakte van een kind van Antonius van Tennenbroek in 1645 Deurne.

Wel vond ik nog een aantal Notariele Akten van Anthonius van Tennenbroeck (Teunenbroek) in Deurne en Borgerhout

Notariele akte 10-10-1673 Deurne met als kinderen Franciscus en Clara Maria van Teunenbroek en
Guilliame van Teunenbroek. Deze akte heb ik in bezit.

Franciscus van Teunenbroek genoemd hierboven was getrouwd met Antonia du Bon op 7-04-1682 Brugge. (getuigen: Adrianus van Teunenbroeck) Zijn zuster Clara Maria van Teunenbroeck was getrouwd met Jacobus Delasaken Op 18-02-1681 Brugge.

Ik heb alle Teunenbroeken uit gezocht die in het Rijksarchief Belgie en op de vrijwilligersrab. te vinden waren De naam wordt heel wisselend geschreven. Vantheunenbroeck, Vantennenbrouck,
Tunenbroeck , Tuenehouck etc. Ik heb met wildcards gezocht en dan vindt je meeste. Vant*br* en T*br*

Kan iemand hier zijn licht over werpen?

Bij voorbaat heel hartelijk dank.
emailadres: charvica@hotmail.com
Alle berichten van deze gebruiker zoeken
Reageren op dit bericht
Reactie plaatsen