outer en de den he eere jacob - vertaling?
#1
weet iemand wat die laatste zin betekent? Hij hield een leen van Jonkvrouw Katherina van Meetkerke. Zijn broeder Rogier «erfde hem in al zijn leetjen, ter presentie van Mer Rogier, Pieter, 117 outer en de den he ere Jacob de Burggraeve sijn maegh.
Antwoord
#2
Misschien:
leetjen -> leet (laat, horige)
maegh -> zie maeghschap. Bloedverwant, of verwant in de ruimste zin, door bloed of keuze.
outer = altaar

Zou dan zijn: Rogier erft alles inclusief de horigheden, getuige Pieter Rogier (mogelijk een geestelijke?) en heer Jacob zijn verwant.

117 = staat dat werkelijk in de tekst? Kunt u de originele tekst hier eventueel plaatsen?
Antwoord
#3
Bedankt Dalhlqvist, dat helpt al heel veel! de 117 zal de pag van het boek geweest zijn,

Ik heb nog een vraagje:

1373. Op den heesch van heeren Wouteren vanden Damme jeghens de wedewen ende thoir van Janne ende Pieter den Borchgrave van Ij s. par. erveliken renten sjaers toebehoorende eere capelrie liggende int hospital van Thielt.

wat betekenen 'op den heesch) en 'thoir' in deze tekst?

Ik vermoed dat het zegt 'op den heesch?' van Wouter van den Damme wegens de weduwe van Janne en de moeder van Pieter … van ervelijke rente haar toebehoort een kapel liggende in het hospitaal van Tielt?
Antwoord
#4
hoir = erfgenaam, erf (hoor, oir, heir) - 't hoir of thoir zou dus "de erfgenamen" zijn.
heesschen = eisen of vragen - op den heesch zou dus "op vraag van" of "geëist door" zijn
Antwoord
#5
bedankt! dus als ik het goed begrijpt staat er: op vraag van wouter van den damme wegens de weduwe en de erfgenamen van janne en pieter de borchgrave, heboort haar de erfelijke rente van een kapel in het hospitaal van tielt toe?

moet ik het begrijpen als: de weduwe van janne, en de erfgenamen van pieter (die dan janne zijn broer zou zijn)? of is pieter hier de ergenaam? en 'De weduwe' Pieter zijn moeder?

enig idee?
Antwoord