Opvragen geboorte akte <100jaar
#1
Beste,

heeft er iemand ervaring / tips met het opvragen van geboorte aktes van personen die geboren zijn na 1918.

Ik ben op zoek naar mijn overgrootouders langs vaderskant. Mijn familie wil/kan me niet verder helpen. Ik heb verschillende website's (rijksarchief, familysearch, geneanet,...) bezocht op zoek naar aanwijzingen maar kom geen stap verder.
Mijn enige mogelijkheid die ik nu zie is om die aktes op te vragen.

Ik weet dat ik met de privacy wetgeving die zomaar niet kan opvragen en me moet richten tot de rechtbank van eerste aanleg. Misschien kan iemand me op weg helpen met wat ik juist moet vragen en hoe ik dit kan motiveren.


Van mijn grootvader weet ik volgende gegevens
Vandonck Jean Lambert Joseph
geboren 05/07/1923 te Montenaken
overleden 26/03/1980 te Montenaken
wonende in Sint Rumoldesstraat in Montenaken
naam van 1 zus Dora Vandonck

Van mijn grootmoeder weet ik volgende gegevens
Simone Virginie Lux
geboren ?? (Montenaken?) in 1930
gestorven 2010 in Montenaken of Sint Truiden
wonende in Sint Rumoldesstraat in Montenaken
naam van 1 zus Maria Lux
waren wezen mogelijk verbleven in een weeshuis te Velm

Alvast bedankt voor eventuele hulp / tips
Antwoord
#2
Voor het opvragen van gegevens uit de registers van de BS (geb/huw/overl) die nog niet ouder zijn dan 100 jaar heb je toelating nodig van de Familierechtbank van het arrondissement waar het register wordt bewaard. Voor Limburg is dit Hasselt of Tongeren. Om dergelijke toelating te verkrijgen richt je een brief aan de betreffende Rechtbank van Eerste Aanleg, Sectie Familierechtbank. (Adressen makkelijk online te vinden.) Stel de vraag om zelf opzoekingen te mogen doen rond een bepaalde familienaam in de registers van de burgerlijke stand jonger dan 100 jaar. Je moet vermelden dat je dit wenst voor stamboomonderzoek of wetenschappelijk onderzoek. Met de verkregen toelating kan je dan in de gemeentehuizen van dat arrondissement terecht. Om zeker te zijn van de lokale procedure kan je best eerst bellen met de griffie van de betreffende rechtbank; telefoonnummers zijn makkelijk online te vinden.

De wet zegt namelijk: (Burgerlijk Wetboek art. 45 par #1): Een ieder kan zich door de bewaarders van de registers van de burgerlijke stand uittreksels doen afgeven uit de akten die in deze registers zijn ingeschreven. In die uittreksels wordt geen melding gemaakt van de afstamming van de personen op wie de akten betrekking hebben. Alleen de openbare overheden, de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of overlevende echtgenoot, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat kunnen een eensluidend afschrift verkrijgen van een akte van de burgerlijke stand die minder dan honderd jaar oud is, dan wel een uittreksel uit de akte met de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft.
De familierechtbank kan, op mondeling of schriftelijk verzoek van een ieder die doet blijken van een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang, zonder enige andere vorm van proces en zonder kosten, toestemming verlenen om bepaalde opzoekingen te laten verrichten of een eensluidend afschrift of een uittreksel te laten afgeven over de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft.
Het verzoek wordt gericht aan de familierechtbank van het arrondissement waar het register wordt bewaard; voor de registers gehouden door diplomatieke of consulaire ambtenaren of door legerofficieren die belast zijn met het opmaken van de akten van de burgerlijke stand betreffende militairen buiten het grondgebied van het Rijk, wordt het gericht aan de voorzitter van de rechtbank te Brussel.
De in de registers ingeschreven akten, alsmede de eensluidend verklaarde en behoorlijk gezegelde afschriften daarvan, hebben bewijskracht zolang zij niet van valsheid zijn beticht.


Maar... heb je al contact opgenomen met de plaatselijke, Limburgse, Haspengouwse genealogische verenigingen, heemkundige kringen, enz? Die hebben waarschijnlijk heel "andere" bronnen dan de BS (eigen stambomen, krantenarchief, verenigingarchief, enz.)
Antwoord