Handelsregister
#1
Hoe kan men een uittreksel uit het handelsregister of andere informatie bekomen van zelfstandigen uit het verre verleden, bijvoorbeeld een houthandelaar in Antwerpen uit de periode 1890-1930 ? Was het eigenlijk toen al verplicht om zich in te schrijven ?
Antwoord
#2
Buiten de gegevens van het handelsregister zijn er veel andere gegevens afkomstig van de Rechtbank van Koophandel te vinden in het Rijksarchief.
Het handelsregister zelf werd pas in 1929 ingesteld en door de rechtbanken van Koophandel bijgehouden. Ondernemers kregen een handelsregisternummer. (In 2003 werd de Kruispuntbank van Ondernemingen opgericht, tot modernisering van het handelsregister. Na het afschaffen van de diensten van het handelsregister bij de rechtbanken van koophandel werden de oude gegevens overgebracht naar het Rijksarchief.) De dossiers bevatten van iedere handels- of ambachtsonderneming, de naam, handelsnaam, bedrijfszetels en activiteiten, begin- en einddatum. Voor wat betreft de rechtspersonen (vennootschappen) vermeldt het register ook de bestuurders en de personen die belast werden met het dagelijks bestuur.
De inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen bevindt zich bijvoorbeeld in Beveren:
RK Antw HR2005
In oude publicaties zoals telefoonboeken, handelsgidsen, e.d. vindt u echter ook al gegevens die misschien de moeite zijn voor uw onderzoek.
Antwoord
#3
Tot de Eerste Wereldoorlog is er het register van de patentbelasting. Heeft niet zo veel te maken met uitvinderspatenten, maar wel met de uitoefening van zelfstandige activiteiten. Sommige beroepsgroepen vallen er uit, maar in het geval van een houthandel zou het me verwonderen dat deze zouden vrijgesteld zijn van de patentbelasting. Het register werd opgemaakt per gemeente en zou indien bewaard ter beschikking moeten zijn in het gemeentearchief.
Antwoord
#4
(18/07/2018, 10:34)Hendrik Vandeginste schreef: Tot de Eerste Wereldoorlog is er het register van de patentbelasting. Heeft niet zo veel te maken met uitvinderspatenten, maar wel met de uitoefening van zelfstandige activiteiten. Sommige beroepsgroepen vallen er uit, maar in het geval van een houthandel zou het me verwonderen dat deze zouden vrijgesteld zijn van de patentbelasting. Het register werd opgemaakt per gemeente en zou indien bewaard ter beschikking moeten zijn in het gemeentearchief.

Bedankt voor de reacties.
Antwoord