Reactie plaatsen 
Parochieregisters minder dan 100 jaar oud
08/06/2018, 16:29
Bericht: #1
Parochieregisters minder dan 100 jaar oud
Voor een uittreksel uit het bevolkingsregister dat minder dan 100 jaar oud is, kan je toestemming vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen indien je geen rechtstreekse betrokkene bent.
Voor een akte uit de registers van de burgerlijk stand, heeft men een toestemming nodig van de rechtbank van eerste aanleg. Vermits parochieregisters uit de 19e en 20e eeuw privaatrechtelijk archief zijn (in tegenstelling tot registers van de burgerlijke stand) telt de toestemming van de rechtbank hiervoor niet. Aan welke instantie kan men dan wel toelating vragen ?
Alle berichten van deze gebruiker zoeken
Reageren op dit bericht
14/06/2018, 21:12
Bericht: #2
RE: Parochieregisters minder dan 100 jaar oud
De parochieregisters vallen inderdaad niet onder de archiveringswetgeving maar het bisdom heeft daar wel het laatste woord.
Best aan de pastoor van de betrokken parochie vragen wie zijn archief beheert en dan de archivaris contacteren voor een kopie, uittreksel of afschrift.
De website van deze gebruiker bezoeken Alle berichten van deze gebruiker zoeken
Reageren op dit bericht
Reactie plaatsen