Joannes Josephus Georgius van Lil *10-05-1864 Antwerpen
#1
Geachte lezer,

Door mij wordt onderzoek gedaan naar de Antwerpse portret- en genreschilder Joseph van Lil (1826-1906). Hij woonde aan de Eiermarkt in Antwerpen. Hij was eigenaar en bewoner van De Biecorff aldaar.
Hij vervaardigde ook religieus werk.
Hij trouwde in 1850 met Maria Francisca Josepha Wijnants. Het echtpaar kreeg zes zoons en twee dochters.

Van één zoon heb ik geen verdere gegevens kunnen achterhalen:
Joannes Josephus Georgius van Lil * 10-05-1864 Antwerpen
[/b]
Trouwde hij ? Kreeg hij kinderen ? Wat was zijn beroep? Vertrok hij uit Antwerpen?

Kortom alle informatie - hoe gering ook - is zeer welkom!
[b]
Bij voorbaat dank!
Joseph Pluymakers
Beek Nederland
#2
Het zal niet veel helpen maar volgens het bevolkingsregister woonde het gezin in de periode 1880-1890 inderdaad in Wijk 3, Eiermarkt 7 Antwerpen. De daaropvolgende periode is helaas nog niet vrijgegeven i.v.m. archief/privacywetgeving. Zie bijlage.


Bijlagen Miniatuurweergaven
   
#3
Bedankt voor uw reactie met het uittreksel uit het Bevolkingsregister!

Jammer genoeg kan ik niet lezen wat er staat vermeld onder de kolom Aantekeningen bij drie zoons Van Lil. U misschien wel?!

De vermelding van de voornamen heb ik aangepast. de voornaam Alexander is onjuist. Dat is mij gebleken uit andere bronnen.
De roepnaam was Georges.
#4
De scan vindt u via
http://zoeken.felixarchief.be
daar gaat u naar
Archievenoverzicht
en vervolgens een lange weg doorheen de folders:
Archieven van de stad Antwerpen
-Publieke taken
--Burgerlijke stand en bevolking
---Bevolking
----District Antwerpen
-----Bevolkingsregisters
------Periode 1880-1890
-------Wijk 3
--------Eiermarkt 1 - Korte Gasthuisstraat 26
---------Eiermarkt 1_tot_19
----------bevolkingsregister.pdf
Er staat Belg Art 9 BW, ik meen dus: "tot Belg genaturaliseerd" met artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Als u even googelt naar dat wetboek & artikel dan gaat het daar inderdaad over naturalisaties.
#5
MERCI voor het wegwijs maken in het Bevolkingsregister van Antwerpen!

Toegevoegd het resultaat van het onderzoek tot heden naar de Kunstschilder Joseph van Lil(1826-1906). Zie de bijlage onderstaand.
.pdf   Joseph van Lil 1826-1906 Portret- en genreschilder Antwerpen.pdf (Grootte: 1,75 MB / Aantal keer gedownload: 243)
#6
Graag zou ik nog willen weten wanneer de echtgenote van Joseph van Lil is overleden.
Haar naam :
Maria Francisca Josepha Wijnants
Haar geboortejaar zal zijn 1825 of 1826.

Haar overlijden zal na de sterfdatum van haar echtgenoot zijn geweest die op 23.03.1906 te Antwerpen is overleden.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie!

Jo Pluymakers
#7
(02/09/2018, 11:31)jpluymakers@zonnet.nl schreef:
(29/07/2018, 10:05)jpluymakers@zonnet.nl schreef: Inmiddels achterhaald dat Joannes Josephus Georgius van Lil in 1892 tot priester werd gewijd. Hij was de stichter en eerste pastoor van de Franstalige Sint-Antoniusparochie in Etterbeek van 1901-1908. In dat laatste jaar vertrok hij als "rustend pastoor", 44 jaar oud, naar Eindhoven.In 1909 had hij, samen met een andere weldoener, een standbeeld van St.-Joris en de Draak geschonken aan het Jongensinternaat van de Broeders van Liefde in Straum-Eindhoven (een beschermd monument).
In 1921 keerde hij terug naar Belgie.
Hij werd daar rector van het Ursulinenklooster in Heikruis in de buurt van Brussel. In 1933 volgde zijn benoeming tot aalmoezenier in het burgerlijk hospitaal en geestelijk directeur van de Congregatie van de Grauwzusters te Zoutleeuw. Hij overleed aldaar op 15 oktober1938.

- In Nederland had hij zich omringd met een aantal familieportretten geschilderd door zijn vader, kunstschilder Joseph van Lil (zie de Bijlage bij bovenstaand bericht). -
Joseph vervaardigde ook religieuze werken en maakte kopieen van schilderijen van beroemde Meesters.

Onlangs kwam ik in het bezit van bijgaande foto van Pastoor Georges van Lil.


Bijlagen Miniatuurweergaven