Woning van voorouders
#1
De voorbije jaren heb ik mijn voorouders kunnen traceren aan de hand van burgerlijke en parochieregisters. Dat leidde er toe dat ik een goed beeld heb in welke dorpen mijn voorouders (sinds 1695) gewoond hebben (Herselt, Ramsel, Zoerle-Parwijs en Hulshout, allemaal in de Kempen). Omdat ik zelf ook in de buurt woon, zou ik het eigenlijk wel heel boeiend vinden om te kunnen achterhalen waar mijn voorvaders nu precies gewoond hebben, met andere woorden, in welk huis, of op welke precieze plek in deze dorpen. Ik heb echter geen idee of dat uberhaupt nog mogelijk te achterhalen is, en zo ja, hoe je daar best aan begint. Heeft er iemand tips of suggesties op dat vlak?
Alvast bedankt!
Ben
Antwoord
#2
In sommige akten van de burgerlijke stand wordt de woonplaats vermeld. In het bevolkingsregister worden inwoners straat per straat vernoemd. In volkstellingen en tal van oude plaatselijke tellingen (meestal met het doel belasting te heffen) komen ook woonplaatsen voor. Een reeks oude gedetailleerde plannen bij de hand hebben komt steeds van pas. Als je voorouders eigendommen (huis, grond) hadden dan is het eenvoudiger dan als ze huurder/pachter waren. Eigendommen kan je uiteraard op het Kadaster raadplegen (benin 19de eeuw is grotendeels online via Rijksarchief) of je in het Rijksarchief te Beveren wagen. Mochten ze in een nog bestaand huis met erfgoedwaarde gewoond hebben dan vind je info op de website van het Agentschap Roerend Erfgoed. Ook papieren van de Militie vermelden soms adressen, en uiteraard is het opzoeken van testamenten/erfenissen in de resp. notariaten een ideale bron. Je zal dus de parochieregisters en de burgerlijke stand moeten verlaten en veel interessantere bronnen moeten raadplegen, die moeilijker zijn vanwege o.a. niet geïndexeerd, alleen lokaal beschikbaar, enz. Gelukkig zijn je voorouders in dezelfde streek gebleven. De resp. gemeenten daar hebben meestal een prima lokaal archief of een heemkundige kring waar je terecht kunt voor vragen en opzoekingen.
Antwoord
#3
Ga eens naar heemkring Ansfried te Westerlo. Je kan daar terecht op elke 1e en 3e vrijdag van de maand van 19 tot 22 uur. Voor Hulshout en Zoerle ga je daar veel terugvinden. Van het oud archief van Westerlo (en vroegere deelgemeenten Zoerle, Hulshout en Olen) zijn er al veel bewerkingen beschikbaar o.a. de goedenisboeken, condities van publieke verkopingen, weesakten, notariaat, ... Ook zijn er van Westerlo nog zeer gedetailleerde kaarten beschikbaar uit de 17e en 18e eeuw. Van Herselt is er nog niet veel bewerkt. Het oud archief van Herselt is ook grotendeels verdwenen in de loop der eeuwen. Dus dat zal wat moeilijker worden.
Antwoord
#4
hallo, 
als je voorouders in de deelgemeente Westmeerbeek woonden kan ik je misschien wel helpen, 


voorzitter heemkring Hulshout, Houtvenne Westmeerbeek
Antwoord