Parochieregisters van Werken naar het Rijksarchief te Brugge
#1
Het Rijksarchief te Brugge kwam onlangs in het bezit van de parochieregisters van Werken uit de periode 1755-1796. Lange tijd werd gedacht dat de eind-18de-eeuwse registers van Werken verloren waren gegaan, maar niets is minder waar. Ze werden destijds door een overijverige gemeentesecretaris meegenomen en bevonden zich in privébezit. De digitale beelden van de registers worden op termijn via de zoekrobot ter beschikking gesteld.

Bron: Nieuwsbrief Rijksarchief
Antwoord