De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving
#1
Begin 2015 gaf Familiekunde Vlaanderen regio Leuven het boek "De Volkstelling 1702 in Oostelijk Vlaams-Brabant" uit. Het was het werk van een ploeg vrijwilligers die de telling van dat jaar, uitgevoerd in meer dan 160 steden, gemeenten en parochies uit deze regio transcribeerde. De telling van Diest werd achteraf bewerkt en als aanvulling begin 2017 uitgegeven.

Maar het oude hertogdom Brabant was groter en aangezien die tellingen zoveel informatie geven over onze voorouders en hun leefgemeenschap, besloten Familiekunde Leuven en Familiekunde Brussel om samen een nieuw project op te zetten waarbij de tellingen van Brussel en de andere gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest worden getranscribeerd, geïndexeerd en uitgeven.

Gezien de omvang van het project zoeken wij vrijwilligers om hieraan mee te werken. Het is een ideale gelegenheid om kennis te maken met het dagelijkse leven van onze voorouders in 1702. Bovendien is het een uitstekende oefening in het lezen van oud schrift. Je vindt een voorbeeldje in bijlage.

Alles verloopt via het internet en gebeurt dus thuis. Je krijgt een dorp of een wijk van Brussel toegewezen en via Dropbox toegang tot een kopie van de telling en een sjabloon in Microsoft Word waarin je de volledige telling transcribeert. Heb je een probleem met een woord of een naam, dan helpt de groep collega-transcribenten je verder. Je transcriptie wordt nagelezen door een derde, waarna jij haar finaliseert.

Achteraf worden alle transcripties nog geïndexeerd op naam en voornaam.

Bij de publicatie worden uiteraard alle transcribenten op de titelbladzijde vermeld, en kunnen zij het boek tegen gunstvoorwaarden verkrijgen.

Zegt het je iets om hier aan mee te werken, of wil je meer informatie, neem dan zeker contact op met Familiekunde Leuven (familiekundeleuven@gmail.com) of Familiekunde Brussel (info@familiekunde-brussel.be).
We verwachten jullie met veel ongeduld.


Bijlagen Miniatuurweergaven
   
Antwoord
#2
De originele documenten van de volkstelling van 1702 in Brussel en omliggende dorpen werden door vrijwilligers van de Brusselse en Leuvense afdeling van Familiekunde Vlaanderen volledig getranscribeerd. Deze telling geeft een beeld van de gezinssamenstelling, de welstand, de exacte woonplaats en het beroep van de inwoners, enkele jaren na de beschieting van Brussel in 1695.

De geannoteerde transcriptie wordt eind november in boekvorm uitgegeven, voorzien van een inleiding die het geheel situeert, met indexen op de persoons- en huisnamen. Er werd ook een concordantielijst aan toegevoegd die het verband legt tussen de huisnamen en de later toegekende perceelnummers. Hoewel deze publicatie ingegeven werd vanuit een genealogische belangstelling zal zij ook haar nut bewijzen voor historici, heemkundigen en onderzoekers die zich met demografie bezighouden.

De personenindex, met de meer dan 20.000 namen, is raadpleegbaar via de webpagina over het project. Daar vindt u tevens een woordje uitleg over de technische gegevens en de boekvoorstelling die plaatsvindt op zaterdag 24 november 2018 om 16:00 in het Stadhuis van Brussel.
Antwoord