Kan iemand dit vonnis van mijn voorvader uit 1740 vertalen ?
#1
Ik kreeg de raad om mij te wenden tot een heemkundige kring (bij deze) ;

Beste,

Ik kan alvast bevestigen dat uw voorvader, Franciscus De Groodt, werd vervolgd omdat hij op de praterij Mijlbeke op 9 oktober 1740 werd betrapt tijdens het jagen zonder daartoe enig “recht oft pouvoir” te hebben. Hij ging hiermee in tegen de geldende placcaeten (verordeningen) en het Siège van de Jacht (specifieke rechtbank in het Land van Aalst inzake jachtovertredingen) vroeg dan ook om Franciscus “te condemneren” tot “boeten penen ende amenden” zoals voorzien in de voornoemde placcaeten.

U begrijpt evenwel dat wij niet kunnen overgaan tot een woordelijke transcriptie van het document. U kan zich daarvoor eventueel richten tot iemand van een heemkundige kring.

Met vriendelijke groeten,

Michel Igual-Pacheco
archivaris

Stad Aalst
Stadsarchief
Oude Vismarkt 1, 9300 Aalst
tel. 053 77 9300

Alvast dank !    
Antwoord