Heemkundige tijdschriften in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
#1
Misschien kan het geen kwaad om ook op dit forum even de aandacht te vestigen op de overeenkomst tussen Heemkunde Vlaanderen en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience:

http://www.heemkunde-vlaanderen.be/262-h...bliotheek/

Nagenoeg alle heemkundige kringen deponeren hun tijdschriften en jaarboeken bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Daarnaast verzamelt de Erfgoedbibliotheek ook nagenoeg alle publicaties over de geschiedenis van Vlaanderen. Zowel oude als nieuwe publicaties worden actief opgespoord en aan de collectie toegevoegd, hetzij door aankoop, hetzij door schenking of overdracht.

Meer informatie over de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience vind je op de website www.consciencebibliotheek.be.
Antwoord