Archieven van Buitenlandse Zaken worden overgedragen aan de Stad Brussel
#1
Artikel 48 van het burgerlijk wetboek laat toe dat vreemde akten die op een Belg slaan, steeds in een Belgische gemeente kunnen overgeschreven worden. De wetgever heeft nu ook beslist dat de bij Buitenlandse Zaken neergelegde documenten (zo'n 350.000 stuks) worden overgedragen aan de stad Brussel.

Tegelijkertijd werd ook de collectie overgedragen van de akten die voor 1960 neergelegd werden bij het voormalig Ministerie van Koloniën en op de FOD Buitenlandse Zaken gearchiveerd waren.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel is voortaan bevoegd uittreksels en eensluidende afschriften van deze neergelegde akten en vonnissen af te leveren. Vanaf inwerkingtreding van de wet - 16 januari 2016 - kan burgerlijke stand Brussel de nodige afschriften en uittreksels afleveren. Een afschrift of een uittreksel vragen bij de stad Brussel kan:

• aan het loket of per post: Stad Brussel – Dienst Burgerlijke Stand – Uittreksels Anspachlaan 6 – 1000 Brussel
• via e-mail: burgerlijkestand.dem@brucity.be
• per fax: 02-279.35.79

Bron: Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand
Antwoord
#2
O dank je wel Nand. Hier kan ik iets mee. Blijft de vraag of ik iets zal ontvangen, omdat alle gebeurtenissen rond oom Herman en zijn kinderen na 1920 plaats vonden, maar ik kan het in ieder geval proberen.

Hartelijke groeten
Philou
Antwoord