2015-11-09 * Welke eigendommen hadden mijn voorouders?
#1
Onderwerp: Bezoek aan het Rijksarchief in Anderlecht met betrekking tot de archieven van het Enig Hypotheekkantoor Brussel, de registratiekantoren en het kadaster

Wanneer: maandag 9 november 2015
Waar: Rijksarchief, Anderlecht
Organisator: Familiekunde Brussel

Meer informatie en inschrijven bij Familiekunde Brussel

Voor een overzicht van al onze activiteiten kan je terecht op onze agenda
Antwoord
#2
Het najaarsprogramma van Familiekunde Brussel heeft vorm gekregen. Zoals u zult merken is het aanbod weer heel divers. Vorming en ontmoetingskansen bieden aan al wie zijn familieverleden wil onderzoeken, dat is uiteindelijk de kerntaak van onze vereniging.

Voor onze activiteiten en voor persoonlijk genealogisch advies of begeleiding bij het opstellen van uw stamboom, kunt u elke laatste zaterdag van de maand terecht in ons documentatiecentrum in het AMVB, Arduinkaai 28 in 1000 Brussel. Maar we plannen ook weer twee bezoeken aan archieven gedurende de week. O.a. de reis per autocar naar Nord-Pas-de-Calais is niet te versmaden.

Schrijf snel in voor de activiteiten die u interesseren. Stel het niet uit tot morgen. Doe het nog vandaag!

Klik hier voor meer informatie en onze inschrijfformulieren:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/sea...arch=fvbru
Antwoord
#3
Diensthoofd Harald Deceulaer en archivaris Valerie Gheysen vertellen u alles over het notariaat van het Ancien Régime, het Enig Hypotheekkantoor Brussel en de nota's De Jonghe d'Ardoye. Het Rijksarchief heeft recent heel wat archief van deze instellingen verworven en ontsloten. Deze archieven kunnen u helpen bij het vinden van een antwoord op de vraag: “Welke eigendommen hadden mijn voorouders?”
Antwoord
#4
Op maandag 9 november 2015 waren we te gast in het Rijksarchief Brussel, Fernand Demetskaai 7, 1070 Anderlecht, waar diensthoofd Harald Deceulaer en projectmedewerker Valerie Gheysens ons onderhielden over de vraag: ‘Welke eigendommen hadden onze voorouders’? Ze stelden een aantal interessante bronnen voor, waarin gericht onderzoek op naam mogelijk is.

De minuten van notarissen zijn een bijzonder boeiende bron, waarin o.a. testamenten, verkopen, leningen, getuigenissen, huwelijkscontracten en boedelinventarissen te vinden zijn. In het Rijksarchief Brussel worden meer dan 2 km archief bewaard van honderden notarissen die actief waren in de Brusselse regio tussen de 16de eeuw en pakweg 1940. Het probleem is echter dat je in principe steeds de naam van de notaris moet kennen, en de datum van de acte, om iets te kunnen terugvinden over één van je voorouders.

Burggraaf Fernand de Jonghe d'Ardoye (1911-1989) heeft gedurende vele decennia het Notariaat van Brussel doorgenomen uit het Ancien Regime en de vroege 19de eeuw, en daarbij een enorm aantal referenties genoteerd. Die nota’s worden bewaard bij onze collega’s van de Office Généalogique et Héraldique de Belgique. Het Rijksarchief Brussel heeft sinds kort een kopie van deze nota’s verworven, die nu beschikbaar zijn in de leeszaal. Deze nota's zijn handgeschreven maar zeer verzorgd en helder gestructureerd. Het gaat om 73.913 referenties naar notariële akten uit de 17de, 18de en vroege 19de eeuw, samengebracht in elf delen, samen meer dan 6000 pagina's. Elk deel bevat een index op naam. Er zijn ook indices op plaats en voor Brussel heel specificieke informatie, namelijk namen van huizen en straten, functies, instellingen en beroepen.

Voor het Notariaat tussen 1799 en 1913 bestaat dan weer een andere toegang, namelijk het archief van het Enig Hypotheekkantoor van Brussel. Alle notariële akten met betrekking tot transacties van onroerende goed (koop, schenking, ruil) in het hele gerechtelijk arrondissement Brussel werden overgeschreven in het Hypotheekantoor Brussel. Dit gebeurde in de “reeks 72”, of de “registers van overschrijving van de akten van overdracht of aanwijzing van zakelijke onroerende rechten”. In de “repertoria van de hypotheekformaliteiten” (reeks 75) werden alle transacties die één persoon tijdens zijn leven had gedaan gegroepeerd, met telkens verwijzingen naar de overgeschreven akten zelf (in de reeks 72). Op deze repertoria zijn alfabetische tafels gemaakt (reeks 76).

Het onderzoek verloopt dus in drie stappen: eerst de alfabetische tafels raadplegen (reeks 76), vervolgens de repertoria van de hypotheekformaliteiten bekijken (reeks 75) en tenslotte de kopies van de eigenlijke akten opzoeken (reeks 72). Hierbij worden oude nummers van boekdelen gebruikt, die kunnen worden opgezocht in de inventaris van Valerie Gheysens, Inventaris van het Archief van het Hypotheekkantoor Brussel (enig kantoor), 1799-1813.

Met dank aan Harald Deceulaer voor dit overzicht.
Antwoord