Nieuwe versie van de handleiding voor het lezen van begrafenisgegevens
#1
Het raadplegen van de tafels met gegevens van akten uit de parochieregisters is doorgaans vrij simpel, zeker voor wat de huwelijken en dopen betreft. Bij begrafenisgegevens kan het soms iets moeilijker zijn om deze juist te interpreteren.

Om andere vrijwilligers een beetje te helpen had ik indertijd een documentje gemaakt met daarin een paar richtlijnen die mij hebben geholpen bij het verwerken van de gegevens voor de gemeenten Lo en Reninge. Het is me trouwens opgevallen dat ik niet de enige ben die daar moeilijkheden mee heeft gehad. Sommige fouten die ook in de databanken van de vrijwilligers te vinden zijn, zijn duidelijk te wijten aan een verkeerde interpretatie.

Steeds beschikbaar voor uw op of aanmerkingen. Constructieve kritiek is steeds welkom. Mailadres in document.

Zie de lijst met handleidingen.
Antwoord