Nieuwe versie van de vertalingen van genealogische terminologie
#1
De viertalige lijst met genealogische termen is nu ook bijgewerkt. Daar waar mogelijk werd er ook een woordje uitleg aan toegevoegd.
Ik had deze lijst aanvankelijk enkel gemaakt als hulpmiddel bij het vertalen van genealogische software, maar vermits er een aantal mensen naar gevraagd hebben denk ik dat dit best ook online gaat.
Aanvullingen en verbeteringen zijn uiteraard steeds welkom.
Antwoord
#2
De handleidingen zijn verhuisd naar een nieuwe locatie.

(Om een of andere reden kan ik de originele discussie niet bijwerken)
Antwoord