doodlopend spoor Neirinckx/Ne(e)rincx/Neeryn(c)x
#1
In 1597 werden Jan Nerincx en zijn echtgenote Agnete Mespelars  ingeschreven als buitenpoorters van Aalst uit Erpe. Van Jan weten we uit diezelfde inschrijving dat zijn vader Lenaart noemde en dat Agnete de dochter was van Pieter. 

In de oudste parochieregisters (van Lede) vinden we Agnes, vrouw van Jan Neirinckx, vermeld als doopmeter in 1590. Vermoedelijk woonde het echtpaar in Erpe, want hun zoon Lambrecht 'Ex Erpe' huwde, net als een broer en zus, in Lede. Over die Lambrecht weten we dat hij in 1624 een stuk grond kocht in de buurt van Hof ter Varent op de grens van Erpe en Lede.


Meer weten we eigenlijk niet over Jan en Agnete en hun (voor)ouders. Helaas starten de parochieregisters van Erpe pas in het midden van de 17e eeuw.

Wie oh wie weet hierover meer of is de naam Neirinckx/Ne(e)rincx/Neeryn©x in deze periode tegengekomen in Erpe en de brede omgeving?
Antwoord