Wat is de sterfdatum van Anna van Hulst *23-04-1862?
#1
Ben op zoek naar de datum van overlijden in Luik e.o. van  Anna van Hulst, geb. 23.04.1862 Maastricht.

Zij verbleef met haar echtgenoot Fredericus Hardy, ook uit Maastricht afkomstig, al enige jaren voor het uitbreken van de 1e Wereldoorlog in Luik of omgeving.

Op 16.07.1912 overleed haar man in Luik op 16.07.1912.

Kort na het uitbreken in 1914 van de 1e Wereldoorlog vertrok de weduwe Anna van Hulst terug naar Nederland.
Daar hertrouwde ze in november 1917 met Gille Toulouse, ook van Maastricht geboortig, die als glasslijper tot aan de 1e wereldoorlog
eveneens in Luik of directe omgeving had gewoond en gewerkt.

Op 2 juli 1919 vestigden zich beiden, nu als echtpaar Toulouse-Van Hulst, weer in Luik.
In 1931 is Gilles Toulouse weer terug in Nederland echter zonder Anna. In zijn overlijdensakte van 14.11.1939 staat aangegeven dat hij weduwnaar was van Anna van Hulst.

Aannemelijk is dat Anna van Hulst al voor of in het jaar 1931 is overleden in België, in Luik of aangrenzende plaatsen. Maar dat
heb ik helaas niet kunnen vaststellen.


Wie kan mij helpen de sterfdatum van haar te traceren?

Alvast hartelijk dank!
Antwoord