Staten van Goed e.d.
#1
Bestaan er voor de regio Kontich/Hove/Lint/Rumst digitaal raadpleegbare bronnen (Staten van Goed, Penningkohieren e.d.)? Zo ja waar zijn die te vinden?
Alvast bedankt.
Antwoord
#2
Op de website van Familiekunde Vlaanderen in de rubriek "over ons" vind je de verschillende documentatiecentra.
Zij zouden je verder moeten kunnen helpen.
Antwoord