Verandering van een tweede naam ??
#1
Is het mogelijk dat Anna Gertrutis Ostermans, bij de huwelijks akte Anna Gertrudis Oostermans wordt, en van de geboorte van het eerste kind Anna Cornelia Oostermans wordt. De vaders naam blijft steeds het zelfde. Dus Gertrutis wordt vervangen door Cornelia. Kan dit daar beide namen misschien in verband met elkaar staan ?
Antwoord
#2
In parochieregisters komt het dikwijls voor dat familienamen op verschillende manieren worden geschreven.  Namen in doop- trouw- en begrafenisaktes kunnen nogal eens van elkaar afwijken, ook al omdat men op latere leeftijd misschien liever een andere voornaam gebruikt dan de oude doopnaam. Registratie was steeds op basis van een mondelinge verklaring en dus een fonetische versie met alle gevolgen van dien.  Veel mensen konden niet schrijven en durfden zeker niet meneer pastoor tegen te spreken.  Ook leeftijden zijn niet altijd betrouwbaar.

Voor wat de burgerlijke stand betreft geldt de verplichting om als enige correcte naam, die van de geboorteakte te gebruiken.  Bij het begin van de burgerlijke stand werd er echter vertrokken van de parochieregisters, akten die dus 200 jaar oud konden zijn en soms moeilijk leesbaar.  Indexen en klappers werden pas tussen 1865 en 1890 opgesteld.  Daarenboven werden alle voornamen naar het Frans vertaald.  Iemand die als Petrus Jacobus werd gedoopt kon dus als Pierre Jacques overlijden.  Familienamen werden niet vertaald maar soms wel verkeerd gelezen.
Antwoord