Welke archieven wil jij online? Vul de ArchPoll in!
#1
Nu de digitale transitie in een stroomversnelling terechtkomt, schakelt ook het Rijksarchief een versnelling hoger in het online brengen van archieven. We willen reeds gescande archieven die momenteel enkel digitaal raadpleegbaar zijn in onze leeszalen, gefaseerd online ter beschikking stellen.
Meer nog: via ArchPoll kan jij mee bepalen welke bestanden daarvoor in aanmerking komen. Wil je binnenkort je favoriete archieven three clicks away raadplegen? Laat je stem horen!
Mocht bovenstaande link niet werken kan je best de site van het Rijksarchief proberen.
Antwoord