Plaatsnaam Kanne of Canne
#1
In de  Doop- Trouw- en Begraafregisters van het Belgische grensdorp Kanne bij Maastricht staat deze plaats vermeld als Canne.

Is u wellicht bekend:

 - wanneer de naamswijziging plaatsvond
-  en waarom ?

Alvast dank voor uw reactie.

Jo Pluymakers
Antwoord
#2
Een heemkundige uit Kanne liet mij het volgender weten.
In 1932 werd ingevolge de Belgische taalwetten het Nederlands gelijkgesteld aan het Frans. Voor eigennamen betekende dit dat
Frans of Frans uitziende woorden werden vernederlands. Vanaf toen werd Canne officieel gewijzigd in Kanne.
Antwoord