Ridder Jan van Dadizele/van Veerdeghem
#1
Photo 
Mijn naam is Stijn Vanveerdeghem en ik woon in de VS. Mijn familie (Vanveerdeghem) is afkomsting van de West-vlaamse leiestreek (Dentergem-Markegem-Zulte). Via ancestry.com ben ik niet erg ver geraakt in de stamboom van Vanveerdeghem - namelijk enkel tot Petrus J Vanveerdeghem - gestorven in 1893.  De naam Vanveerdeghem komt erg weinig voor, voor zover ik kan zien zijn er minder dan een 100 mensen met mijn achternaam. Er zijn een aantal varaties zoals Van Veirdeghem, maar ook niet erg frequent.

Een zeker Ridder Jan van Veerdeghem ligt begraven in een praal graf in Dadizele. Hij is vermoord in 1491 en was ridder, baljuw van Vlaanderen en vertrouweling van Maria van Bourgondie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Veerdeghem . Aangezien de naam Vanveerdeghem zo weinig voorkomt en de streek overeenkomt met waar mijn familie al generaties lang leeft vroeg ik me af of er een kans is dat Jan van Veerdeghem een voorouder is. Ik heb geen idee hoe ik de periode van 1893 tot 1491 kan overbruggen , dus alle suggesties zijn welkom. Ik vroeg me ook af als iemand weet of die Jan van Veerdeghem ook effective nog begraven ligt in dat praalgraf en als een DNA test theoretisch gezien mogelijk zou zijn om afstamming te bepalen (ik besef ook wel dat dit practisch niet gedaan zou worden).
Antwoord
#2
Het is natuurlijk verleidelijk om te proberen in een stamboom af te dalen, zeker als men vermoed dat er een interessante voorvader tussen zit, maar dat is meestal erg moeilijk en tijdrovend omdat stambomen nu eenmaal steeds breder worden.

Vermits het hier om een ridder gaat bestaat de kans dat men via de heraldische gegevens kan werken. Misschien weet de werkgroep van Familiekunde daar raad mee.

Ik vermoed dat je de parochieregisters van het Rijksarchief hebt doorgenomen?  Een alternatief bestaat erin om de databank van de Brugse vrijwilligers te raadplegen. Hier kan je de ganse provincie West-Vlaanderen in één keer doorzoeken.
Antwoord