geboorten in de reformatie in begin 18de eeuw.
#1
Is er iemand van de geachte leden die mij kan informeren hoe een kind, geboren in de woelige jaren 1700-1716 in West-Vlaanderen, werd ingeschreven ?
Ik heb weet dat er in bepaalde parochies het kind werd gedoopt als één de ouders rooms was, mits vermoedelijke betaling. De naam van de andere ouder werd dan niet vermeld.
Ik heb hier een geboorte van 03/10/1708 te Pervijze van Maria Francisca, dochter van Jacobus Brouckaert maar de moeder staat er niet in.
Mijn vraag is nu: Bestaan er registers (D/H/O) uit deze tijd in de gereformeerde gemeenschappen ? Dat de roomsen de ketter-ouder niet wilden inschrijven, tot daar toe maar het kind zal dan vermoedelijk een tweede doop gekregen hebben bij de gereformeerden waar dan wel de naam van de "ketter-ouder" instaat.
Graag uw mening aub.
Antwoord
#2
Ik zou het zo sterk niet willen stellen.

De eerste doopregisters vermelden enkel de naam van de vader en de voornaam van het kind.  Het geslacht moeten we dan maar afleiden uit de term filius of filia alnaargelang het om een jongen of meisje gaat.  Later werden daar de namen van de doopheffers (peter en meter) aan toegevoegd, en nog later de naam van de moeder, of de ouders al dan niet gehuwd waren, datum en soms ook uur van geboorte, enz.  Maar dat heeft allemaal zijn tijd nodig gehad en heeft zich pas tegen de beginjaren 1800 gestabiliseerd.

Toen ik de doopregisters van Veurne indexeerde ben ik over de parochie "Hospitaal" gestruikeld.  Bleek dat dit een misinterpretatie was van de afkorting "H" die voor hervormde kerk stond.  Iets meer informatie in de discussie daarover.
Antwoord