Wijziging Archiefwet - 2019
#4
Ik heb via een klacht bij FOD Justitie devolgende uitleg gekregen: "De wetgeving hierover is inderdaad gewijzigd. Het ontwerp van Koninklijk besluit dat de praktische uitvoering van de genealogische opzoekingen regelt is reeds opgemaakt. Het ontwerp heeft echter nog een lange weg af te leggen, gezien het nog voorgelegd moet worden aan o.a. de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

In afwachting van het Koninklijk besluit is de FOD Justitie van mening dat, onder voorbehoud van het advies van het parket hierover, de toelatingen van de familierechtbank, die nog geldig zijn in de tijd, nog uitgevoerd kunnen worden in de papieren registers van de burgerlijke stand.

Verder zoeken we naar een oplossing voor de overgangsperiode tussen de inwerkingtreding van de wet Modernisering burgerlijke stand (31/03/19) en de inwerkingtreding van het Koninklijk besluit, om eventueel nieuwe toelatingen mogelijk te maken."
Antwoord


Berichten in dit topic
Wijziging Archiefwet - 2019 - door Nand - 10/01/2019, 21:10
RE: Wijziging Archiefwet - 2019 - door Dahlqvist - 07/04/2019, 08:29
RE: Wijziging Archiefwet - 2019 - door Dahlqvist - 03/07/2019, 18:23
RE: Wijziging Archiefwet - 2019 - door pvosselaer - 23/07/2019, 12:02
RE: Wijziging Archiefwet - 2019 - door Nand - 09/09/2019, 08:16
RE: Wijziging Archiefwet - 2019 - door Nand - 10/08/2020, 08:29
RE: Wijziging Archiefwet - 2019 - door Nand - 28/04/2021, 07:43