Wijziging Archiefwet - 2019
#1
Raadpleging (uittreksel) van akten mag vanaf 31 maart 2019:

> voor overlijdens: 50 jaar na aktedatum (was voorheen 100 jaar)
> voor huwelijken: 75 jaar na aktedatum (was voorheen 100 jaar)
> voor alle andere akten blijft de grens op 100 jaar liggen.

Dit volgens de wet van 31 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, artikel 186.
In een apart KB zal nog de toegang voor akten jonger dan 50 (overlijden), 75 (huwelijk) en 100 jaar (alle andere) voor genealogisch, historisch en wetenschappelijk onderzoek uitgewerkt worden.

Bron: Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand

Opmerking (1): Het was voorzien dat de burgerlijke stand op 1 januari 2019 de Databank van Akten (DVA) zou in gebruik nemen. Een en ander is uitgesteld tot eind maart. De DVA voorziet in een komplete afschaffing van het papierwerk. Bij een huwelijk bvb zouden noch het bruidspaar, noch de ouders, noch de getuigen nog iets moeten ondertekenen. De elektronische handtekening van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand volstaat.

Opmerking (2): De termijn voor raadpleging van de bevolkingsregisters blijft 120 jaar zoals voorheen.

[NST]
Antwoord
#2
De wet zou m.i. vanaf 31 maart 2019 van kracht zijn en dus:
-Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar;
-Huwelijksakten na 75 jaar;
-Geboorteakten blijven 100 jaar beschermd;
-Bevolkingsregisters blijven 120 jaar beschermd.
Dat is goed nieuws voor genealogen. Om toch recentere registers te mogen inkijken kon tot nu toe een officiële toelating bekomen worden via de lokale Rechtbank van Eerste Aanleg m.n. de Familierechtbank.
Echter... men is blijkbaar iets vergeten te regelen: ik lees op op de website van de rechtbank in Antwerpen dat de wetgever de regelgeving inzake de burgerlijke stand gewijzigd heeft waardoor de familierechter niet langer bevoegd is om de toelating te verlenen. Momenteel heeft de regering nog niet beslist welke authoriteit in de toekomst bevoegd zal zijn...
Heeft iemand hierover meer informatie?
Antwoord
#3
RE: Wijziging Archiefwet - 2019
Tja, een collega heeft in het Gentse enkele gemeenten bezocht ivm de nieuwe archiefwet en steeds ongeveer hetzelfde antwoord gekregen waaruit bleek dat een fervente amateur-geoloog beter op de hoogte is dan de ter zake bevoegde ambtenaren : nog geen weet van veranderingen - ik kijk geregeld naar de desbetreffende blz van ons Rijksarchief :http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=over-ons&r=het-rijksarchief-in-het-kort&sr=wettelijk-kader en......Geduld moeten we hebben (en koesteren) Trouwens, deze wet is niet compleet er komt nog een aanhangsel. Hopelijk moeten we niet te lang wachten ! (bouwjaar °1932) Grts
HuhHuh
Antwoord