Forum Histories vzw
Vluchtelingen WO I naar Nederland - Afdrukversie

+- Forum Histories vzw (https://forumfamiliekundeheemkunde.be)
+-- Forum: Ik wil meer weten over (https://forumfamiliekundeheemkunde.be/forum-1.html)
+--- Forum: Een historisch feit of een traditie (https://forumfamiliekundeheemkunde.be/forum-4.html)
+--- Topic: Vluchtelingen WO I naar Nederland (/thread-664.html)Vluchtelingen WO I naar Nederland - ECOENEN - 24/06/2019

In het vluchtelingendossier WO I staat vermeld dat in 1914 in enkele dagen tijd ongeveer een miljoen Belgen naar Nederland vluchtte maar dat dit aantal echter vrij snel terug afnam : vluchtelingen keerden terug naar huis of vertrokken naar Engeland. 
De databank opgesteld door Het Nederlandse SSEW (Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog) en Familiekunde Vlaanderen gaat over Belgische vluchtelingen die na 1915 in Nederland verbleven.
Hoe kan je nu te weten komen wie naar Nederland vluchtte in 1914 en daarna terugkeerde of via Nederland naar Engeland is gevlucht ?