Forum Histories vzw

Volledige versie: Joseph van Lil (1826-1906) Antwerpse Kunstenaar
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
Geachte lezer.

Door mij wordt onderzoek gedaan naar de Antwerpse portret- en genreschilder Joseph van Lil (1826-1906). Hij woonde aan de Eiermarkt in Antwerpen. Hij was eigenaar en bewoner van het historische gebouw de Biecorff aldaar.
Naast zijn portretten en genreschilderijen vervaardigde hij ook religieus werk. Bovendien kopieerde hij werk van beroemde Meesters.

Hij trouwde in 1850 in Antwerpen met Maria Francisca Josepha Wijnants. Het echtpaar kreeg zes zoons en twee dochters.

In een eerder verzoek meldde ik dat ik van één zoon geen verdere gegevens had kunnen achterhalen:  
Dat betrof Joannes Josephus Georgius van Lil * 10-05-1864 Antwerpen.
Die informatie heb ik inmiddels achterhaald en is in het vervolg van dit onderwerp te lezen.

Bijgevoegd mijn tekst over Joseph van Lil, versie oktober  2019.  Aanvullingen, op- of aanmerkingen zijn zeer welkom!
Bij voorbaat dank!

Joseph Pluymakers
Beek  Nederland
Het zal niet veel helpen maar volgens het bevolkingsregister woonde het gezin in de periode 1880-1890 inderdaad in Wijk 3, Eiermarkt 7 Antwerpen. De daaropvolgende periode is helaas nog niet vrijgegeven i.v.m. archief/privacywetgeving. Zie bijlage.
De scan vindt u via
http://zoeken.felixarchief.be
daar gaat u naar
Archievenoverzicht
en vervolgens een lange weg doorheen de folders:
Archieven van de stad Antwerpen
-Publieke taken
--Burgerlijke stand en bevolking
---Bevolking
----District Antwerpen
-----Bevolkingsregisters
------Periode 1880-1890
-------Wijk 3
--------Eiermarkt 1 - Korte Gasthuisstraat 26
---------Eiermarkt 1_tot_19
----------bevolkingsregister.pdf
Er staat Belg Art 9 BW, ik meen dus: "tot Belg genaturaliseerd" met artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Als u even googelt naar dat wetboek & artikel dan gaat het daar inderdaad over naturalisaties.
Wat is de geboortedatum  van de echtgenote van Joseph van Lil.
Haar naam :

                        Maria Francisca Josepha Wijnants


- Zij is overleden op 27 juni 1907 te Etterbeek, 80 jaar oud, alwaar haar zoon Georges van Lil  pastoor was.

Haar juiste geboortedatum in 1826 of 1827 is mij nog niet bekend.
Wie die weet ...  ik hoor het heel graag!
Alvast dank!
[attachment=150]
(02/09/2018, 11:31)jpluymakers@zonnet.nl schreef: [ -> ]
(29/07/2018, 10:05)jpluymakers@zonnet.nl schreef: [ -> ]Inmiddels achterhaald dat Joannes Josephus Georgius van Lil * 10.05.1864 in het jaar 1892 tot priester werd gewijd. Hij was de stichter en eerste pastoor van de Franstalige Sint-Antoniusparochie in Etterbeek van 1901 tot 1908. In dat laatste jaar vertrok hij als "rustend pastoor", 44 jaar oud, naar Nederland. In 1909 had hij, samen met een andere weldoener, een standbeeld van St.-Joris en de Draak geschonken aan het Jongensinternaat van de Broeders van Liefde in Stratum -Eindhoven (een nu rijksbeschermd monument) alwaar hij officieus werkzaam was als conrector. Ook was hij rector bij de Franse Zusters in Eindhoven. 
In 1921 keerde hij terug naar Belgie.
Hij werd daar rector van het Ursulinenklooster in Heikruis in de buurt van Brussel.  In 1933 volgde zijn benoeming tot aalmoezenier in het burgerlijk hospitaal en geestelijk directeur van
de Congregatie van de Grauwzusters te Zoutleeuw. Hij overleed aldaar op 15 oktober1938.

-  In Nederland had hij zich omringd met een aantal familieportretten geschilderd door zijn vader, kunstschilder Joseph van Lil  (zie de Bijlage bij bovenstaand bericht). -
Joseph vervaardigde ook religieuze werken en maakte kopieen van schilderijen van beroemde Meesters.

Onlangs kwam ik in het bezit van bijgaande foto van Pastoor Georges van Lil.