Forum Histories vzw

Volledige versie: Interpretatie van SVG
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
Dag, 


Wat betekent de uitdrukking: " twee vooren gelabeurt" ?
voorbeeldcitaten uit SVG: 
Item ontrent 60 roeden braeck met twee vooren gelabeurt prijs aen den Heckdry(es)  VIII schel
Item V dachwant zeven roeden gelabeurt met twee vooren prijs III ponden.

Item op den zelven berch vijftich roeden met een voor gelabuert  prijs  III schel


Wat betekent de term "overschieten" ?
Voorbeeldcitaten uit SVG:
Item 85 roeden op den Pijckaert besaeyt met rogge comt over vette twee vooren labeur, saet, sayen, overschieten met een derde pacht en oncosten ten prijse van f 2 – 8 - 0

Item een daghwant en veertigh roeden aen den langen meirsch besaeyt met mesteluyn comt over labeur, vette, saet, sayen, overschieten met een derde pacht en oncosten ten prijse van f 4 – 4 - 0

Item een daghwant op den Beirgh besaeyt met taerwe achter boonen comt over labeur, vette, saeyt, saeyen, overschieten met een derde pacht ende oncosten ten prijse van   f 2 – 19 – 2 .      groeten en alvast bedankt voor jullie hulp, johan
Heb je al eens in de historische woordenboeken gekeken?
Ik zou denken: twee rijen bewerkt. Bij het ploegen spreekt men in elk geval van "voren". Wellicht had het een invloed op de waarde of de grond bewerkt was of niet.
Overschieten in het West-Vlaams betekent overblijven, resteren maar ik weet niet goed hoe ik het in deze context zou interpreteren.
Kijk in de woordenboeken.  Het antwoord staat erin.
Dag,

Ik ben opgegroeid op een boerderij en ken de (dialect)termen VOOR, LABEUR en OVERSCHIETEN. Dat is niet het probleem en die betekenis vind ik ook terug in HISTORISCHE WOORDENBOEKEN.
De betekenis van de uitdrukking 'twee voren gelabeurt' vind ik echter niet terug, ook niet van de specifieke betekenis van 'overschieten' in de geschetste context van de SVG.
Nand, heb jij die specifieke betekenis in de context van de SVG dan wel gevonden ?
Ten eerste denk ik niet dat het hier een "staat van goed" betreft, eerder een uittreksel uit een of andere boekhouding.  Een staat van goed begint doorgaans met de geijkte term "Inventaris, staat ende verdeel van de goederen gevonden ten sterfhuize van ...".  De term kan variëren al naargelang de opsteller, maar lijkt toch op voorgaande.

Dat ik aan een boekhouding denk komt omdat iedere rubriek telkens met het woord 'item' begint (wat wel degelijk een Nederlandse term is) en het een lijst van werkzaamheden betreft, waarschijnlijk van dagloners.  Heb je ook een scan van de eerste bladzijden?  Dat zou kunnen helpen.

Ten tweede moet je oppassen met valse vrienden.  De betekenis van bepaalde woorden kan evolueren doorheen de jaren.  Daarom verwees ik ook naar de historische woordenboeken om het woord in zijn tijdsgeest te plaatsen.  Streektalen (dialecten) kunnen in bepaalde gevallen helpen om een oud woord te begrijpen maar dikwijls wijken ze zo sterk af van de eigenlijke betekenis dat dit beter niet als enige referentie wordt gebruikt.

De term “overschieten” zou vandaag als “overslaan” bekend zijn.  Denk maar aan overslaghavens waarbij de lading van een schip op het andere wordt overgebracht. 
“Twee voren gelabeurt” zou ik ook lezen als twee rijen bewerkt.  Waarschijnlijk eerst met de spade omgespit en bemest, wat later bezaaid.

Kan je een paar bladzijden van het document opladen?  Dat zou een beter idee geven waarover het gaat.